Evropské technologické platformy (ETP, European Technology Platforms) jsou sdružení, která propojují nejvýznamnější hráče (typicky průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, univerzity a další výzkumné organizace, finanční instituce, národní orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů) ve strategicky významných technologických odvětvích. Cílem těchto sdružení je definovat a naplňovat vize střednědobého až dlouhodobého výzkumu a vývoje. TP by měly být schopné mobilizovat výzkumné a inovační kapacity (nejen) svých členů a naplněním strategické vize dosáhnout lepšího postavení svého oboru na trhu.

Sustainable Nuclear Energy Technology Platform

http://www.snetp.eu/

Energie jaderného štěpení poskytuje evropským občanům a průmyslu bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou a v podstatě bezuhlíkovou energii. V rámci Strategického plánu pro energetické technologie (plán SET) formulovaly zúčastněné strany Evropské komise kolektivní představu o příspěvku, který by mohlo štěpení přispět k přechodu Evropy na nízkouhlíkovou skladbu zdrojů energie do roku 2050, s cílem integrovat a rozšíření možností výzkumu a vývoje s cílem dosáhnout tohoto cíle. Je třeba nyní podniknout kroky, aby Evropa mohla udržet své přední technologické a průmyslové postavení v oblasti civilní jaderné technologie.

European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants

http://www.zeroemissionsplatform.eu/

European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP), která byla založena v roce 2005, je jedinečnou koalicí zúčastněných stran spojených jejich úsilím o podporu zachycování a ukládání CO2 (CCS) jako klíčové technologie pro boj proti změně klimatu. ZEP je poradcem Evropské komise v oblasti výzkumu, demonstrace a zavádění CCS.