• Dokumenty/Documents
 • Projekt EPP
 • Projekt Udržitelná energetika
 • Užitečné odkazy
 • Kontakt
 • Slide # 5

  Slide # 5

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts
  Čtěte více »

  Slide # 2

  Slide # 2

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts
  Čtěte více »

  Slide # 4

  Slide # 4

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts
  Čtěte více »

  Slide # 1

  Slide # 1

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts
  Čtěte více »

  Slide # 3

  Slide # 3

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts
  Čtěte více »

   

  Legislativa

  Přehled energetické legislativy a předpisů České republiky vztahující se k výzkumu, vývoji a inovacím

  Přehled prováděcích předpisů k energetickému zákonu (MPO)
  Přehled energetické legislativy (MPO)
  Předpisy České republiky vztahující se k výzkumu, vývoji a inovacím

  Legislativa VaVaI EU

  Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník Evropské unie C 198/01, 27.6.2014

  Stáhnout: PDF (1.38 MiB) Zobrazit ve velkém okně

  Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem-Úřední věstník Evropské unie L 187, 26.7.2014.

  Stáhnout: PDF (1.73 MiB) Zobrazit ve velkém okně

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 20136, o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17.prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006.

  Legislativa VaVaI ČR

  Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

  Stáhnout: PDF (408.67 KiB) Zobrazit ve velkém okně

  Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly přijaty usnesením vlády ze dne 19. července 2012 č. 552

  Stáhnout: PDF (570.98 KiB) Zobrazit ve velkém okně

  Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky
  (Národní RIS3 strategie)

  Stáhnout: PDF (2.71 MiB) Zobrazit ve velkém okně

  Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

  Stáhnout: PDF (162.91 KiB) Zobrazit ve velkém okně

  Nařízení vlády č. 397/2009 Sb. nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

  Stáhnout: PDF (4.04 MiB) Zobrazit ve velkém okně

  Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

  Stáhnout: PDF (477.08 KiB) Zobrazit ve velkém okně