Za zajištění organizace a činností Platformy a řízení jejích běžných provozních záležitostí včetně hospodaření je zodpovědný ředitel TPUE.

Ředitel řídí sekretariát Platformy, vykonává za Platformu práva zaměstnavatele dle příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména přijímá zaměstnance do pracovního poměru a ukončuje pracovní poměry.