• Dokumenty/Documents
 • Projekt EPP
 • Projekt Udržitelná energetika
 • Užitečné odkazy
 • Kontakt
 • Slide # 5

  Slide # 5

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts
  Čtěte více »

  Slide # 3

  Slide # 3

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts
  Čtěte více »

  Slide # 1

  Slide # 1

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts
  Čtěte více »

  Slide # 4

  Slide # 4

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts
  Čtěte více »

  Slide # 2

  Slide # 2

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts
  Čtěte více »

   

  Valná hromada

  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Platformy. Valnou hromadu tvoří řádní členové, zastoupení buď svými statutárními orgány nebo osobami s plnou mocí.
  2. Valná hromada:
   1. rozhoduje o změnách stanov, k přijetí takového rozhodnutí je třeba 2/3 hlasů všech řádných členů Platformy,
   2. volí a odvolává členy výkonného výboru a členy správní rady, rozhoduje o odměňování členů výkonného výboru a správní rady,
   3. schvaluje výroční zprávu o činnosti výkonného výboru, roční rozpočet a účetní závěrku Platformy,
   4. rozhoduje o přijetí nových řádných členů a jejich případném vyloučení (nadpoloviční většinou přítomných hlasů),
   5. rozhoduje o jiných otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu výkonného výboru, správní rady nebo členů představujících alespoň 1/3 všech členů.
   6. rozhoduje o výši a formě placení členských příspěvků
   7. rozhoduje o vstupu Platformy do jiných organizací a majetkových účastech v nich.
   8. rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradila nebo o kterých rozhoduje podle těchto stanov.
  3. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně.