Evropský strategický plán pro energetické technologie SET Plan (European Strategic Energy Technology Plan), byl zveřejněn v listopadu roku 2007. Má za cíl vytvořit soubor politik a opatření na podporu tzv. cíle 20-20-20, tedy omezit do roku 2020 o 20 % množství skleníkových plynů, zajistit 20% podíl obnovitelných zdrojů ve skladbě zdrojů energie pro EU a snížit celkovou primární spotřebu energie do roku 2020 o 20 % (cíl v oblasti energetické účinnosti). Zároveň mají nízkouhlíkové technologie posílit konkurenceschopnost Evropy. Informační systém Evropské komise zaměřený na SET plán se nazývá SETIS. Jeho cílem je podpořit strategické plánování a implementaci SET Plánu.

SET-Plan

SET-Plan – energetické technologie

Stáhnout: PDF (0) Zobrazit ve velkém okně