Ustavující členská schůze TPUE proběhla 21. 5. 2009.

Zápis do registru zájmových sdružení byl proveden dne 14. 7. 2009 rozhodnutím č.j. 109758/2009/KUSK/OVV/CHA pod registračním číslem 301/2009/PV.

Na základě NOZ je TPUE od 1.1.2014 vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 58833.