Usnesením vlády České republiky ze dne 14. března 2018 č. 168 bylo s účinností k 1. dubnu 2018 schváleno převedení agendy Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (tj. Národní RIS3 strategie) z Úřadu vlády České republiky na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Povinnosti uložené bývalému místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace tímto usnesením přecházejí na ministra průmyslu a obchodu.

Agenda Národní RIS3 strategie se na Ministerstvu průmyslu a obchodu stala součástí nově zřízené sekce technologií 4.0, v jejímž rámci tvoří prioritní složku pro tvorbu systému a koncepce podpory aplikovaného výzkumu.

Převzato z https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/