Dne 26. června 2018 se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu (Ing. Martin Hronza, pověřený řízením SekcDe technologií 4.0) uskutečnilo setkání krajské a národní úrovně RIS3 strategie.

Jednání se zúčastnili zástupci Sekce technologií 4.0, krajští manažeři a krajští koordinátoři RIS3 strategie.

Převzato z https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/krajska-dimenze/setkani-krajske-a-narodni-urovne-ris3-strategie—238953/