Vítejte na stránkách TPUE!

<h2>Vítejte na stránkách TPUE!</h2>
Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“ je institucionální nástroj pro podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií využitelných pro udržitelný rozvoj výroby, přenosu a spotřeby moderních forem energie v ČR.

&nbsp;
<div style=“text-align: center;“><img src=“/jacube/images/tpue_ghost.png“ alt=““></div>