Správní rada je kontrolním a revizním orgánem Platformy.

Členové Správní rady TPUE

Společnost Jméno
ČEZ, a. s. Ing. Ladislav Štěpánek
ÚJV Řež, a. s. Ing. Daniel Jiřička
ČVUT Prof. Ing. František Hrdlička, CSc., FEng.
ZČU v Plzni Ing. Martin Sirový, Ph.D.
ŠKODA JS a.s. Ing. Jiří Kaiser
MPO Ing. et Ing. René Neděla
MŠMT RNDr. Marek Vyšinka, Ph.D.
RVVI Ing. Jiří Holoubek
EGÚ Brno, a. s. Ing. Jiří Ptáček, Ph.D.