Řádní členové (v abecedním pořadí):

Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež
IČ 26722445
www.cvrez.cz

ČEPS, a. s.
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
IČ 25702556
www.ceps.cz

České vysoké učení technické v Praze
Zikova 4, 166 36 Praha 6 – Dejvice
IČ 68407700
www.cvut.cz

ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
IČ 45274649
www.cez.cz

Doosan Škoda Power s.r.o.
Tylova 1/57, 301 28 Plzeň
IČ 49193864
www.doosanskodapower.com

EGÚ Brno, a. s.
Hudcova 487/76a, 612 48 Brno-Medlánky
IČ 46900896
www.egubrno.cz

ŠKODA JS a. s.
Orlík 266, 316 06 Plzeň
IČ 25235753
www.skoda-js.cz

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Tylova 1/57, 316 00 Plzeň
IČ 47718684
www.vzuplzen.cz

ÚJV Řež, a. s.
Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
IČ 46356088
www.ujv.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
IČ 61989100
www.vsb.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5, 166 28  Praha 6 – Dejvice
IČ 60461373
www.vscht.cz

Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
IČ 00216305
www.vutbr.cz

Západočeská univerzita v Plzni
Universitní 8, 306 14 Plzeň
IČ 49777513
www.zcu.cz

Přidružení členové TPUE (v abecedním pořadí):

ENVIROS, s.r.o.
Dykova 53/10, 101 00 Praha 10
IČ 61503240
www.enviros.cz

Landis+Gyr s.r.o.
Plzeňská 5a/3185, 150 00 Praha 5
IČ 26688093
www.landisgyr.cz

UJP PRAHA a. s.
Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha – Zbraslav
IČ 60193247
www.ujp.cz


Zájmové sekce a odborné týmy:

Podle potřeby může TPUE zřizovat zájmové sekce a odborné týmy. Do současné doby byly založeny tyto odborné týmy:

  • odborný tým pro vypracování „Technologického foresightu v energetice“.
  • odborný tým pro vypracování „Implementačního akčního plánu v energetice“.
  • odborný tým pro vypracování „Vizí nasazování technologií v energetice do roku 2050“;
  • odborný tým pro vypracování „Vize výzkumu, vývoje a demonstrací jednotlivých technologií“;