Výkonný výbor je statutárním orgánem Platformy a jejím nejvyšším orgánem v období mezi valnými hromadami.

Členové výkonného výboru TPUE

Společnost Jméno Pozice
ČEZ, a. s. Mgr. Aleš Laciok, MBA, FEng. předseda
ČEPS, a. s. Ing. Svatopluk Vnouček, Ph.D. místopředseda
VUT v Brně doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. člen
VŠB – Technická univerzita Ostrava prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. člen
Doosan Škoda Power s.r.o. Ing. Petr Měšťánek, Ph.D. člen