Projekt „Efektivní přenos poznatků v rámci energetického sektoru“ (EPP) byl realizován TPUE ve spolupráci s Českou vodíkovou platformou a CV Řež s.r.o. v letech 2011-2014 v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Projekt byl zaměřen na prohloubení spolupráce a posílení komunikace mezi subjekty terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a průmyslovým sektorem. Projekt byl úspěšně ukončen k 31.5.2014.

Informace o projektu „Efektivní přenos poznatků v rámci energetického sektoru“ naleznete po kliknutí na tento řádek