Vítejte na stránkách Technologické platformy „Udržitelná energetika ČR“.

Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“ (TPUE) je institucionální nástroj pro podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií využitelných pro udržitelný rozvoj výroby, přenosu a spotřeby moderních forem energie v ČR.

 • TPUE mapuje a analyzuje technologické trendy a jejich vliv na energetiku
 • TPUE navrhuje a podporuje aktivity pro zvýšení efektivity výzkumu a vývoje 
  • Hodnocení uplatnitelnosti výsledku základního výzkumu pro pozdější aplikace
  • Identifikace prioritních témat pro aplikovaný výzkum a vývoj energetických technologií
  • Podpora inovací v energetice pro zvýšení konkurenceschopnosti a exportního potenciálu průmyslu v ČR
  • Zvyšování intenzity spolupráce průmyslu s výzkumnými organizacemi a technickými univerzitami
 • TPUE napomáhá zapojení do mezinárodního výzkumu a vývoje v energetice 
  • Evropský strategický plán energetických technologií (SET-Plan)
  • Evropské technologické a inovační platformy, Evropská aliance pro energetický výzkum (EERA), Evropský inovační a technologický institut (EIT)
  • Program Evropské komise pro podporu výzkumu, vývoje a inovací Horizon 2020.
  • Mezinárodní organizace
 • TPUE poskytuje informace o vývoji energetických technologií a systémů pro širší zainteresovanou veřejnost