V pátek 24. července proběhlo ve Strakově akademii mimořádné zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Hlavním tématem jednání byl Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2021 se střednědobým výhledem na léta 2022–2023 a dlouhodobým výhledem až do roku 2027.

RVVI schválila pro jednání vlády výchozí Návrh výdajů na vědu a výzkum s výhledy do roku 2023 v celkových objemech výdajů takto:

pro r. 2021 celkem 38,2 mld. Kč,

pro r. 2022 celkem 39,5 mld. Kč,

pro r. 2023 celkem 39,5 mld. Kč.

Tj. stávající návrh rozpočtu na rok 2021 je o 1,96 mld. Kč vyšší než rozpočet roku 2020 a navíc o 743 mil. Kč vyšší než schválený střednědobý výhled na rok 2021, který činil 37,5 mld. Kč. Výdaje navrhovaného střednědobého výhledu na rok 2022 jsou vyšší o 1,49 mld. Kč než vládou schválený střednědobý výhled na rok 2022, a výše navrhovaného střednědobého výhledu na rok 2023 je o 47 mil. Kč vyšší než navrhovaná výše výdajů na rok 2022.

Převzato z https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=913096