V roce 2008 navrhla Komise spuštění šesti evropských průmyslových iniciativ (EII): větrná energie, solární (koncentrované solární a fotovoltaické), zachycování a ukládání CO2, sítě pro bioenergii a jaderné štěpení. Vyhlášení prvních čtyř evropských průmyslových iniciativ se konalo v Madridu na konferenci SET-Plan v červnu 2010. Tyto průmyslové iniciativy doplňují dvě předchozí iniciativy, které již byly implementovány pro palivové články a vodíkové technologie. V současné době již veškeré EII již byly sloučeny s relevantními technologickými platformami do Evropských technologických a inovačních platforem.