Integrovaná cestovní mapa SET Planu spolu s Akčním plánem jsou první klíčové akce na základě sdělení Evropské komise o energetických technologiích a inovací, COM(2013)253.

Cílem integrované cestovní mapy, v současném kontextu vývoje energetické politiky EU je sjednotit aktualizované technologické plány SET Planu a navrhnout výzkumné a inovační akce, jejichž cílem je usnadnit integraci podle následujících čtyř os:

  • inovační řetězec (innovation chain), pokrývající vše od základního výzkumu do demonstrace a podporu uvedení na trh
  • hodnotový řetězec (value chain), podle průmyslových kapacit a inovačního potenciálu jednotlivých dodavatelských řetězců
  • rozměr EU (EU dimension), dosažení replikaci řešení v různých klimatických a geografických souvislostech v celé Evropě
  • a energetický systém (the energy system), splnění společenských potřeb konkurenčně schopným, bezpečným, efektivním a udržitelným způsobem

Více v publikaci:

Towards an Integrated Roadmap: Research Innovation Challenges and Needs of the EU Energy System

https://setis.ec.europa.eu/system/files/Towards%20an%20Integrated%20Roadmap_0.pdf

ANNEX I: Research and innovation actions, Part I – Energy Efficiency

https://setis.ec.europa.eu/system/files/IR_Annex%20I_Part%20I_Energy%20Efficiency.pdf

ANNEX I: Research and innovation actions, Part II – Competitive, Efficient, Secure, Sustainable and Flexible Energy System

https://setis.ec.europa.eu/system/files/IR_Annex%20I_Part%20II_Competitive,%20Efficient,%20Secure,%20Sustainable&Flexible%20Energy%20System.pdf

ANNEX I: Research and innovation actions, Part III -Fostering Innovation in Real Environments and Through a Market -Driven Framework

https://setis.ec.europa.eu/system/files/IR_Annex%20I_Part%20III_Fostering%20Innovation_Market-Driven_Framework.pdf

ANNEX I: Research and innovation actions, PART IV – Cross-cutting Aspects

https://setis.ec.europa.eu/system/files/IR_Annex%20I_Part%20IV_Cross-cutting%20aspects.pdf