European Educational Research Association (EERA) byla založena v červnu 1994 jako učená společnost pro:
• podporu spolupráce mezi výzkumnými pracovníky v oblasti vzdělávání v Evropě
• podporu komunikace mezi výzkumnými pracovníky v oblasti vzdělávání a mezinárodními vládními organizacemi, jako je EU, Rada Evropy, OECD a UNESCO
• zlepšení komunikace mezi vzdělávacími výzkumnými sdruženími a institucemi v Evropě
• šíření výsledků pedagogického výzkumu a zdůraznění jejich přínosu k politice a praxi

Členy EERA je více než 30 národních a regionálních vzdělávacích výzkumných asociací ze všech částí Evropy. Řídí ji Rada a výkonný výbor. Akademická práce je organizována v tematických sítích. Od roku 2008 má společnost EERA sídlo v Berlíně v Německu a je založena jako „Verein“ (tj. nezisková organizace podle německého práva).

Více informací na : http://www.eera-ecer.de/about-eera/