Předseda vlády Andrej Babiš jednal ve čtvrtek 19. dubna 2018 s předsedou České konference rektorů Tomášem Zimou, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou a místopředsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlem Havlíčkem. Hlavním tématem schůzky byly státní výdaje na výzkum, vývoj a inovace.

Všichni účastnicí zdůraznili platnost posledního Usnesení Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které potvrzuje střednědobý rozpočet na výzkum, vývoj a inovace. Ten podle návrhu Rady naroste již v roce 2020 na rekordních 37,5 mld. Kč ročně, přitom ještě v roce 2015 činily roční výdaje na výzkum 26,9 mld. Kč. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že podpora výzkumu, vývoje a vzdělávání je vládní prioritou. Současně ale varoval před narůstajícími nespotřebovanými výdaji v této kapitole, které na konci minulého roku činily u všech poskytovatelů rekordních 6,9 mld. Kč, a ze kterých bylo proto letos 954 mil. Kč použito na vládní priority. I tak dochází k meziročnímu růstu výdajů na podporu vědy a výzkumu o více jak 3 mld. Kč.

Účastníci setkání se shodli na tom, že vůči vysokým školám nedojde v oblasti vědy či ve výdajích na vzdělávání k žádnému krácení, a dále, že neinvestiční i investiční výdaje budou zachovány dle dříve schválených střednědobých výhledů. Zároveň byl přijat závěr, že jakékoliv krácení z nespotřebovaných výdajů v rozpočtu ministerstva školství na VaVaI se nedotkne prostředků na rozvoj výzkumných organizací.

Detailně byl probírán i nový systém hodnocení výzkumu, tzv. Metodika 2017+, ve vztahu k vysokým školám. Bylo konstatováno, že nová metodika založená na komplexním pětipilířovém hodnocení je správným krokem ve smyslu přechodu od kvantitativního ke kvalitativnímu hodnocení, kde v principu dochází k zásadní změně z pouhého přepočítávání výsledků výzkumných organizací k řízení výzkumných parametrů těchto institucí.

V roce 2018 bude provedeno kompletní vyhodnocení výsledků tzv. Modulu 1 a Modulu 2, které provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace, a následovat bude hodnocení výzkumných organizací na úrovni vysokých škol, Akademie věd ČR a jednotlivých resortů. Předseda ČKR Tomáš Zima upozornil na nutnost dořešit legislativní nejasnosti nově probíhajícího kvalitativního hodnocení institucí a hodnocení podílu na výsledcích ve vztahu k vysokým školám. Rada současně potvrdila připravenost vlastní technické podpory pro všechny poskytovatele.

Jednání nejvyšších představitelů školství a výzkumu, vývoje a inovací bude v tomto formátu probíhat pravidelně.

Převzato z http://vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=837166