TPUE je zaměřena na oblast výzkumu, vývoje a zavádění nejmodernějších technologií využitelných pro udržitelný rozvoj výroby, přenosu a spotřeby moderních forem energie v ČR.